Teminatlar Kategorisindeki Yazılar

Aval Vermek Ne Anlama Gelir?

Aval, üçüncü tarafın ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesidir. Dolayısıyla aval bir kefâlet işlemidir. Poliçe, alacaklının borçlusuna borcu bir başka tarafa ya da onun havale edeceği bir başkasına ödemesi emridir. Kimi zaman bu üçüncü alacaklılar bir banka kefâleti aramaktadırlar ki bu kefâlet aval vererek sağlanır. Kefâlet ve teminat […]

Ülke Kredilerine (Eca Kredileri) Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

ECA, “EXPORT CREDIT AGENCY” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihrâcatının teşvik edilmesi amacıyla ticâri bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri / üstlenemeyecekleri muhtelif risklere (politik, ticâri vs) karşı ihrâcatçılar / finansör bankalar lehine orta / uzun vâdeli kredi garantisi / sigortası sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi / […]

Türk Eximbank Kredilerine Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması […]

Teşvik Kredilerine Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

 Devlet yönetimi ülke kalkınması amacıyla çeşitli alanlara teşvik kredileri vererek destekte bulunur. Yine devlet, yatırımı ve ihracatı teşvik amacıyla pek çok yardımlarda bulunur. Mesela bunlar arasında şunları sayabiliriz: Ar-Ge yardımları, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi, yurtdışında milli veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, pazar araştırması desteği, eğitim yardımı, yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve […]

Teminat Mektubu Karşılığı Komisyon Alınabilir Mi?

 Teminat mektubu bir kefâlet işlemi olduğu için komisyon alınıp alınamayacağı tartışılmıştır. Çünkü İslâm hukukçuları geçmişte kefâleti iyilik saymışlar ve komisyon almayı uygun bulmamışlardır. Ayrıca geçmişte zenginlerin fakirlere kefâleti daha yaygın olduğundan olsa gerek fakirler lehine taraf olmuşlardır. Aslında kefâletten komisyon alımını yasaklayan bir dini delil yoktur. Günümüz bankacılığında da teminat mektubu vermek bankaya hem külfet […]

Tahvil Ve Bono Teminata Alınabilir Mi?

 Devlet zaman zaman tahvil ve hazine bonosu ihraç ederek fâizle borçlanır. Tahvil ihrâcı özel sektör firmalarının da paraya ihtiyaç duyduklarında kullandıkları bir enstrümandır. Bu özel sektör firmaları arasında bankalar da vardır. Bankalar da paraya ihtiyaç duyduklarında tahvil ihraç edebilmektedirler. Elinde parası olup tahvil almak isteyenler ya devlet tahvili ya hazine bonosu ya da özel sektör […]

Katılım Bankacılığında Neler Teminat Olabilir?

 Her iki tarafa da sorumluluk yükleyen bedelli akitlerde yükümlülüklerin garanti altına alınması ve alacakların vâdesinde ödenmesini sağlamak amacıyla; emânet ve kira akitlerinde ise kasıt, kusur ve şarta muhalefet sebebiyle oluşacak tazminatı garantiye almak maksadıyla yazılı belge, şahit, kefil, rehin, çek ve emre yazılı senet gibi teminatlar alınabilir. Zira insanlar kimi zaman yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve […]

Fâizli Krediye Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

 Fâizli kredi almak ve vermek dinen meşrû sayılmamaktadır. İslâm hukûkunda gayr-ı meşrû işlemlere yardımcı olmak, kefil olmak, yazmak, korumak ve imkân sunmak meşrû görülmemiştir. Örneğin yalnızca içki satmak değil; içki yapmak, sunmak, taşımak ve imkân sunmak da câiz değildir. Fâizli krediye teminat mektubu verilmesi söz konusu işlemi garanti altına almak demektir. Dolayısıyla katılım bankalarının böylesi […]