Opsiyon Nedir? Câiz Midir?

 Taraflardan birinin diğerine, belirli bir varlığı, gelecekteki bir tarihte veya belirli bir dönem içinde alıp almama ya da satıp satmama konusunda seçme hakkı tanıdığı (opsiyon hakkı); bu seçme hakkını tanıması karşılığında da belirli bir bedel talep ettiği vâdeli işlem sözleşmesi tipine opsiyon denir. Opsiyon sözleşmelerini bir anlamda forward, future ve swaptan oluşan vâdeli işlem sözleşmelerine, belirlenen süre zarfında, sözleşmeyi sonuçlandırma konusunda seçme hakkı tanınmış vâdeli işlem sözleşmesi olarak tanımlamak mümkündür. Zira opsiyon, bu tür vâdeli işlem sözleşmelerinden doğan hakları, belirli bir bedel (opsiyon primi) karşılığında, belirli süre zarfında alma ya da satma hakkı tanıyan sözleşmedir. Opsiyon işlemleri de hem spekülatif yapılmaları, hem gerçekten alınıp satılan bir şeyin olmaması ve hem de opsiyon primi alınmasının meşrû görülmemesi sebebiyle dinen sakıncalıdır.