Murâbaha İçin Müşteriye Vekâlet Vermek Yerine Bizzat Banka Çalışanı Satıcıdan Malı Almak Zorunda Mıdır?

Katılım bankalarının bizzat memur görevlendirerek müşterinin talep ettiği evi ya da arabayı alması gerektiği aksi halde fâizli işlem yapıyor olacakları zaman zaman ifade edilmektedir. Halbuki İslâm hukûkunda bazı ibadetlerin yapımında dahi vekâlet kabul edilmektedir. Örneğin kurban vekâletle kestirilebilir, hac vekâletle yaptırılabilir ve zekât vekâletle ödenebilir. O halde prensip olarak herkesin kendisinin yapması gereken ibâdetlerde dahi meşrû olan vekâlet, alım satım gibi sıradan bir muâmelât konusunda neden meşrû olmasın? Muâmelâtta vekâleti meşrû görmemek “işi zorlaştırmak” olur ve aynı zamanda hiçbir delil olmadan mübah olan birşeyi gayr-ı meşrû saymak anlamına gelir.

Bir başka açıdan da katılım bankasının her bir mal için ayrı ayrı çalışan görevlendirmesi maliyeti artırır. Artan maliyet müşteriye yansıyacağından bu da müşterilerce kabul edilmez.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…