Malın Bedelinin Bir Kısmını Müşterinin Karşılaması Murâbahaya Aykırı Değil Midir?

Müşteri malın maliyetinin belli bir kısmını karşılayabilecek güçte ise katılım bankası satıcıdan malı iki şekilde alabilir:

  • Katılım bankası malın tamamını satın alır. Müşteriye satarken müşterinin elindeki meblağı peşinat olarak alır ve malın satış bedelinin kalan kısmını taksitlendirir. Günümüzde katılım bankaları büyük oranda bu usûlü kullanmaktadırlar. Müşteriye murâbaha yapmaya karar verdiklerinde müşterinin elindeki meblağı kendi bankalarında açtıkları hesaplara almaktadırlar. Satıcıya ödeme yapacakları sırada bu hesaptan parayı alıp kalan kısmını eklemekte ve satıcıya para ödemesi yapmaktadırlar.
  • Katılım bankası ile müşteri malı ortak alırlar. Her biri mal için ortaya koyacakları sermayeyi hazırlar ve malı ortak satın alırlar.

Satın alım bittikten sonra katılım bankası hissesini ortağına vâdeli bedelle satar.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…