Kredi Kartı Sistemi Nasıl Değerlendirilir?

Katılım bankaları, kredi kartlarının dinen meşrû sayılmayan mal ve hizmetlerin alımına aracı edilmemesi adına bir takım önlemler almaktadırlar. Örneğin POS cihazlarındaki kodlamalardan hareketle kartlarının bazı POS cihazlarında onay alamamasını sağlamaktadırlar. Örneğin içkili restoranlarda, eğlence mekanlarında, bahis salonlarında ve borsa aracı kuruluşlarında kartın geçmemesini temin etmektedirler. Bununla birlikte kartın dinen gayr-ı meşrû kullanımına tamamen engel olabildiklerini söyleyebilmek güçtür. Ancak bankaların imkânlar ölçüsünde kısıtlamalar yapmaları ve kart hâmillerinin uygun olmayan kullanımlarını tamamen kapatmanın teknik olarak mümkün olmaması sebebiyle bu noktada bankaların sorumluluğu olmaz. Zira İslâm hukûkunda herkes gücü yettiğiyle mükelleftir. Eğer meşrû bir iş bir kısım gayr-ı meşrû kullanımlar sebebiyle yasak kabul edilirse pek çok sektörde hizmet sunmak mümkün olmaz. Örneğin otel işleten bir kimse otelinde gayr-ı meşrû ilişkiler yaşanmasın diye önlem aldığı halde bu tür davranışlar yaşanıyorsa otelini kapatması istenemez. Sorumlu olan gayr-ı meşrû fiili yapanlardır.

 

Kartlar