Katılma Hesaplarında Kâr Paylaşım Oranlarının Değişimi Nasıl Olmalıdır?

Emek sermaye ortaklığı (mudârabe) akitlerinde kâr paylaşımı sözleşme yapılırken taraflar arasında gerçekleşen anlaşmaya bağlıdır. Taraflar oluşacak kârın hangi oranlarla pay edileceğini baştan belirlerler. Bu oranların değişimi de tarafların anlaşmasına ve rızasına bağlıdır.

Katılma hesapları vâdeli akitler olduğu için hesap açılırken yapılan anlaşma vâdenin sonuna kadar geçerlidir. Bu vâdenin kâr paylaşım oranı ancak tarafların rızasıyla değiştirilebilir. Genellikle bu oran değişmez. Ancak bu vâde içerisinde bankanın tek taraflı olarak kâr paylaşım oranını değiştirerek sonraki dönemler için uygulanmak üzere kâr paylaşım oranını ilan etmesi mümkündür. Bankanın hesap sahipleriyle ayrı ayrı yeniden sözleşme yapması günümüz şartlarında beklenemez. Banka yeni kâr paylaşım oranlarını ilan eder. Eğer katılma hesabı sahipleri itiraz etmez iseler söz konusu oranları kabul ettikleri anlaşılır. Böylesi bir uygulamanın yapılabileceği hesap sahiplerine verilen cüzdanlarda açıkça yazılıdır. Dolayısıyla hesap sahiplerinin sürekli yenilenen katılma hesaplarında kâr paylaşım oranlarının (ilk vâdeden sonrası için) en başta anlaşılan oranla sabitlenmemiş olması dinen problem teşkil etmez.

 

Hesaplar