Katılma Hesaplarına Dağıtılacak Kârlar Başlangıçta Belirli Değilken Murâbaha Kârları Neden Bellidir?

Katılma hesapları emek sermaye ortaklığıdır. Bir ortaklıkta kâr edilmesi, sermayenin işletilip vâde sonunda kârın ortaya çıkmasına bağlıdır. Sermaye ile yapılan ticâretin zarar etme ihtimali de vardır. Dolayısıyla katılma hesaplarına yatırılan meblağa ne kadar kâr verileceği başlangıçta belirli hale getirilemez. Yalnızca tahmîni rakamlar ifade edilebilir. Ancak bu tahminler bağlayıcı sayılamaz.

Katılım Hesabı (Ortaklık) ile Toplanan Fonların, Murabaha (Alım-Satım) ya da Ortaklık Modeli ile Kullandırılması Tercihinin Karşılaştırması.

2

Murâbaha ise bir malın peşin alınıp vâdeli satılmasıdır. Mal satışlarında da malın fiyatının taraflar arasında nizâ olmayacak tarzda belirli hale getirilmesi gerekir. Aksi halde malın ne kadarlık bir fiyatla satıldığı taraflarca bilinmediği için anlaşmazlıklar çıkar. Zaten böyle bir alım satım da yapılamaz. Dolayısıyla katılma hesaplarına verilecek kârın başlangıçta belirlenememesi katılma hesabı açılırken ortaklık kurulmasından kaynaklanırken murâbaha kâr oranının belirginleştirilmesi söz konusu işlemin alım satım olmasındandır.

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…