Katılım Bankasının Her Şeyi Alıp Satması Uygun Mudur?

İslâm hukûkunda ticâretin yalnızca belli bir alanda yapılma zarûreti yoktur. Dolayısıyla katılım bankalarının müşterilerinin talebi üzerine dinen satıma uygun malları alıp satmalarına mâni bir dînî delil bulunmamaktadır.

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…