Katılım Bankası Yaptığı Her İşten Kazandığı Kârı Katılma Hesaplarına Tamamen Aktarıyor Mu?

Katılım bankalarının kendi özsermayesiyle yaptığı işlerden ya da bu sermayeye dayanarak girdiği taahhütlerden elde ettiği gelir tamamen kendisine aittir. Bu işlemlerde kâr zarar havuzları kullanılmadığı için havuzun kârda payı bulunmamaktadır. Katılma hesaplarına yatırılan fonlara ödenen kârlar ise tamamen bu fonlar ile yapılan işlemlerden elde edilmektedir.

 

Hesaplar