Katılım Bankalarındaki Murâbaha Gerçek Bir Alım Satım Sayılabilir Mi?

Eğer vekâlet ile mal almak İslâm hukûkuna göre yasaklanırsa dünya üzerinde pek çok alım satım akdinin meşrûiyeti ortadan kalkar. İslâm hukûkunda vekâlet akdi oldukça geniş ve özgür bir alan bırakmaktadır. Neden bundan istifade edilmesin? Bugünkü ticâreti zorlaştırmak değil mümkün olduğunca meşrû daire içinde kolaylaştırmak gerekir. Aksi halde insanlar zaten mâkul ve gerçekte dînî olmayan zorlaştırmalara riâyet etmiyorlar. Fâizli bankalar müşterilerini hiç uğraştırmadan fâizli kredi veriyorlar. Katılım bankaları ise İslâm hukûkunun kurallarına uyuyorlar. Bunlara ilaveten bir de dinen gerekli olmayan şartlar ileri sürülürse müşteriler rahatsız edilmiş olur. Netice olarak murâbaha İslâm hukûkunun izin verdiği ruhsat ve imkânlardan yararlanılarak icrâ edilen gerçek bir alım satımdır.

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…