Katılım Bankaları Hiç Zarar Etmiyor Mu?

 Katılım bankaları katılma hesaplarına yatırılan sermayeyi mümkün olduğunca dikkatli ve profesyonel tarzda kullanmaktadır. Bugün itibariyle daha çok murâbaha (peşin alım vâdeli kârlı satım) yaparak para kazanırlar. Yani 100 TL’ye aldıkları bir emtiayı mutlaka piyasa şartlarında kârlı bir satışla örneğin 115 TL’ye satarlar. Dolayısıyla müşterileri borçlarını ödedikleri sürece zarar ihtimali yoktur. Murâbaha işlemlerinde müşterilerinden her türlü teminatı alırlar. Ayrıca müşterileri hakkında her türlü sorgulamayı yapar ve bankalarca güvenilir bulunmayan kişi ve kuruluşlarla çalışmazlar. Bugün itibariyle toplam alacaklarının % 97’den fazlasını sorunsuz tahsil ederler. Kalan % 3’ün de önemli bir kısmını takip sonunda alabilirler. Netice itibariyle tahsil edilemeyen küçük kısım toplamda katılım bankasını zarara sokmamaktadır. Sadece kârdan zarar ettirmektedir.

İslâm hukûku bakımından şirketlerin İslâmî ilkelere uygunluğunu ispat için zarar etmeleri şart değildir. Zarar ihtimalinin varlığı yeterlidir. Bu ihtimal % 0,1 bile olsa kâfidir. Üstelik katılım bankaları katılma hesabına para yatıran yatırımcıların yani başkalarının fonlarıyla ticâret yaptığı için zarar etme lüksleri bulunmamaktadır. Katılım bankasının zarar etmek bir yana piyasaya göre düşük kâr dağıtımı yapması halinde bile hesap sahiplerinin bankadan fonlarını çekme temâyülleri olmaktadır. Zarar ettiklerinde bankaların yaşamaları mümkün görünmemektedir.

 

Diger Bilgiler