Kâr Nedir?

Herhangi bir ürünün üretimi veya alım satımı ya da bir projenin hayata geçirilmesi sırasında katlanılan maliyet ile fiyat arasındaki fark ticâretten doğan kârdır ve bu kâr dinen meşrûdur. Buna göre tarım ürünlerinin üretimi, binaların yapımı, fabrikalarda yapılan üretimler ve mal alım satımları neticesinde kâr elde edilebilir. Peşin olmak kaydıyla döviz ticâretinde alım ile satım arasındaki fark da kâr sayılır.

Kâr meşrûdur. Zira kâr olmaz ise hiç kimse ticâret yapmaz. Bu da ihtiyaçlarını tek başına karşılama imkânı olmayan ve sürekli daha kaliteli bir yaşam arzulayan insanoğlunun muhtaç olduğu ürünlere ulaşmasını engeller. Zira kâr yoksa üretim, alım satım ve girişim de olmaz. Neticede hayat kalitesi düşer. Bu yüzden olsa gerek Allah Teâla normal olan ticâreti helal kılıp kârı meşrû sayarken borçtan gelir elde etmeyi yani fâizi haram kılmıştır.

Bir malın mâliyeti aynı kalmakla birlikte fiyatı değişebilir. Yani kâr zaman içinde artabilir. Örneğin belli bir maliyetle satın alınan 10 ton unu bir ay içerisinde artan bir kâr ile satmak mümkündür. Bu bakımdan zaman geçtikçe piyasaya göre fiyatları artırmak dinen yasaklanmış değildir. Aldatma ve karaborsacılık olmadıkça aslolan piyasadır.

Fiyatı ve Kar Seviyesini Etkileyen Faktörler

01

 

Ticaret


Selem Nedir?

 Rivâyete göre Peygamber Efendimiz (aleyhisselâm) Medîne’ye…