İlk Ev İçin Fâizli Kredi Alınabilir mi?

Dinen muteber – kabul edilebilir ihtiyaçlar ve zarûretler söz konusu olduğunda bu ihtiyaç ve zarûretler oranında hükümlerin esnetilebileceği bilinen bir husustur. Bu durum “Zarûretler mahzurlu şeyleri mübah kılar” kaidesinde ifade edilmiştir. Zarûret kişinin yaşamını tehlikeye sokan riskli durumlardır. İhtiyaçlar ise yokluğu meşakkat doğuran şeylerdir. Örneğin susuzluktan ölecek haldeki bir kimse için su bir zarûrettir. Ancak bir eve mâlik olmak zarûret değil ihtiyaçtır. İslâm hukûkunda ihtiyaçlar da zarûret gibi değerlendirilir. Bununla birlikte ihtiyaçların karşılanması ancak dinin onaylamadığı yollarla mümkün ise ihtiyacın miktarına göre davranılmalıdır. Ayrıca ihtiyacı karşılamanın meşrû yolları da zorlanmalıdır.

Yukarıda verilen bilgiler dahilinde ilk ev için fâizli kredi alınıp alınamayacağı mevzuunda şunları söyleyebiliriz:

  • Ev ihtiyaçtır. Evin olmaması meşakkat doğurur. Kira ev sahibi olmanın getirdiği rahatlığı sağlamaz. Dolayısıyla ihtiyaçlar için öngörülen hükümler ev için de geçerlidir.
  • İhtiyaç karşılayacak evler olduğu gibi ihtiyacı aşan lüks evler de vardır. İhtiyaç sebebiyle dinin onaylamadığı bir finansman yolu kullanılacak ise alınacak evin ancak ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması gerekir.
  • Ev almak için dinin onaylayacağı finansman yolları vardır. Katılım bankalarından murâbaha yapmak mümkündür.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…