Diğer Bilgiler Kategorisindeki Yazılar

Katılım Bankaları Hiç Zarar Etmiyor Mu?

 Katılım bankaları katılma hesaplarına yatırılan sermayeyi mümkün olduğunca dikkatli ve profesyonel tarzda kullanmaktadır. Bugün itibariyle daha çok murâbaha (peşin alım vâdeli kârlı satım) yaparak para kazanırlar. Yani 100 TL’ye aldıkları bir emtiayı mutlaka piyasa şartlarında kârlı bir satışla örneğin 115 TL’ye satarlar. Dolayısıyla müşterileri borçlarını ödedikleri sürece zarar ihtimali yoktur. Murâbaha işlemlerinde müşterilerinden her türlü […]

Katılım Bankaları Arasında Neden Farklı Uygulamalar Vardır?

Türkiye’de “Katılım Bankası” ismiyle anılan kuruluşlar, bütün dünyada “Islamic Bank” ya da “el-Benkü’l-İslâmî” adıyla bilinirler. Bu da söz konusu müesseselerin ayırıcı niteliğinin İslâm hukûku çerçevesinde çalışmaları olduğunu göstermektedir. Bütün dünyada İslâmî bankalar bünyelerinde İslâm hukûku uzmanlarından oluşan danışma kurulları oluşturur ya da bu konuda uzman danışmanlar istihdam ederler. İslâm hukûku uzmanları bütün İslâm tarihi boyunca […]

İslâm Ekonomisinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Öncelikle İslâm’ın temel kaynaklarından, İslâm âlimlerinin görüş birliği içinde verdikleri hükümlerden ve İslâm hukukçularının yazdıkları kavâid-i külliyye (genel ilkeler) literatüründen istifadeyle İslâm ekonomisinin temel ilkeleri tespit edilmiştir. Bu ilkeleri bilmek, karşılaşılan hukûkî ve iktisâdî meselelere uygulanabilecek standart bir ölçüye sahip olmak demektir. Ayrıca bu ilkeler İslâm ekonomisinin ruhunu da yansıtır. Başkalarının malını haksız yollarla almayın! […]