Tahvil Ve Bono Alıp Satmak Câiz Midir?

Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibâri kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denilir. Hazine tarafından vâdesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetlerine ise hazine bonosu adı verilir. Tahvil ve hazine bonoları fâizli borçlanma senetleri olduğu için katılım bankalarının bu tür menkul kıymetlere yatırım yapması ya da bunlara aracılık etmesi uygun değildir.

Tahvil ve bononun rehin olarak teminata alınması ise İslâm hukukçuları arasında ihtilaflıdır. AAOIFI Fıkıh Kurulu tahvil ve bononun yaygınlaşmasına destek olunmaması amacıyla bunların rehnini de uygun görmemektedir. Ancak bir kısım İslâm hukukçuları bunların ihraç edilmesini ve alınıp satılmasını meşrû görmemekle birlikte anapara kadarlık kısmının alacaklının hakkı olduğu gerekçesiyle rehnine izin vermektedir. Bizce de anapara hak olduğu için tahvil ve bonoların anapara kadarlık kısmına yönelik teminata alınması meşrûdur.

 

Sermaya Piyasas˝


Sukuk Nedir?

 Devletlerin ve anonim şirketlerin faiz karşılığı borçlanacakları…