Para Ticareti Kategorisindeki Yazılar

Alacakların (Borçların/Deynin) Satımı Uygun mudur?

Vâdenin azaltılması mukâbilinde borcun azaltılması uygulaması bir kısım İslâm hukukçusu tarafından vâdesi dolmuş borcun vâdesinin uzatılması ve borcun artırılmasına benzetilmiştir. Örneğin İbn Ömer bunu doğru bulmamıştır. İmam Mâlik de böylesi bir anlaşmayı ribâ saymış ve şöyle demiştir: “Bizim indimizde üzerinde ihtilaf olmaksızın mekruh görülen hüküm şudur: Bir adamın bir başkası üzerinde vâdeli alacağı olur. Alacaklı […]

Para Ticâreti Nasıl Olmalıdır?

İnsanoğlu trampa yoluyla yapılan ticâretin zorluğu sebebiyle parayı icat etmiştir. Böylece ihtiyaç duyulan mallar para kullanılarak alınabilir olmuştur. Fakat hakikatte kendi değeri olmayan, insanların kıymet vererek para sayması sebebiyle bir değer ifade eden paraların birbiriyle ticareti nasıl olmalıdır? Acaba TL verip DOLAR alınacak ise vâde yapılabilir ve günlük kurun üzerine vâde farkı eklenebilir mi? Ticâreti […]

Faktoring Nedir? Dinen Câiz Midir?

Faktoring vâdeli alacağın faktoring firmasına temlik edildiği ve faktoring firmasından iskontoyla nakit alındığı yani borçlu ile alacaklı arasındaki vâde farkının faktoring firmasına bırakıldığı finansman yöntemidir. Burada para cinsinden vâdeli bir alacak üçüncü tarafa yine para cinsinden bir bedelle nakit satılmaktadır. Faktoring Mekanizması Bazı kimseler ellerinde bulunan vâdesi gelmemiş kıymetli evrakları, üzerlerindeki değerden aşağıya nakde çevirmek […]

Altın Ve Gümüş Para Mıdır?

Para mübâdele aracıdır. İnsanlar para kullanarak ticâret yaparlar. Para aynı zamanda değer ölçüm aracıdır. Herhangi bir malın değeri parayla ölçülür. Paranın bir başka fonksiyonu da tasarruf aracı olmasıdır. Eğer bir varlık bunları içeriyorsa para olarak kabul ediliyor demektir. Tarih boyunca pek çok şey insanlarca para sayılmış ve para gibi kullanılmıştır. Paranın yukarıdaki fonksiyonları yanında şu […]