Murâbaha Yapmak İçin Alınıp Satılacak Bir Emtia Şart Midir?

Murâbaha bir alım satımdır. Peşin alınan bir varlığın vâdeli satımında mutlaka bir akit konusu olmak zorundadır. Yani ortada satıcısından alınıp müşteriye satılacak bir varlık yok ise murâbahadan söz edilemez. Ancak murâbaha için akit konusunun mutlaka görünür bir emtia olması şartı yoktur. Satılabilir haklar da murâbahaya konu olabilir. Bu noktada katılım bankalarının murâbaha34 işlemleriyle alıp sattıkları (satabilecekleri) varlıkları iki şekilde sayabiliriz:

  • Menkul ve gayr-ı menkul mallar: Konut, arsa, işyeri, yapı malzemesi, araç, makine, tarımsal ürün, maden, hayvansal ürün, temizlik ürünü, mobilya, beyaz eşya, kırtasiye vs.
  • Satılabilir haklar: Telif hakkı, patent hakkı, taksi plakası, marka hakkı, iş ruhsatı (satın alınıp devredilebilen ruhsatlar) vs.


34. Katılım bankaları murâbaha dışında istisna ve kira sözleşmeleriyle de finansman sağlamaktadırlar.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…