Katılım Bankası Müşterisinin Fâizli Kredi Niyetinde Olması Hükmü Etkiler Mi?

Katılım bankalarının çalıştıkları müşterilerin bir bölümü fâiz hassasiyeti sebebiyle bu bankalara yönelmektedirler. Bankanın kâr oranı düşük de olsa fazla da olsa bu müşteriler bankayla çalışmaya devam ederler. Elbette katılım bankaları da bu müşterilerini kaybetmemek adına onların talepleri karşısında daha hassas davranırlar.

Katılım bankalarıyla çalışan bazı müşteriler ise fâize karşı duyarlı değillerdir. Onların amacı satın alacakları mala fâizli ya da fâizsiz finansman bulmaktır. Katılım bankaları usûlüne uygun bir tarzda murâbaha yapıyor iseler müşterilerinin bu amacı taşıması sorun teşkil etmez. Zira katılım bankacılığında katılım bankasının şartları geçerlidir. Herhangi bir müşteri katılım bankasıyla çalışma kararı almış ise bankanın göstereceği yolu takip etmek zorundadır. Aksi halde bankadan finansman sağlayamayacağını bilmektedir.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…