Future Nedir? Câiz Midir?

 Organize piyasada gerçekleştirilen vâdeli işlem sözleşmelerine future denir. Bu işlem türünde iktisadî varlığın cinsi, kalitesi, miktarı, vâdesi, teslim yeri ve şekli, teminat tutarı ve garanti şartları bizzat borsa tarafından belirlenir. Günümüzde future sözleşmeleri esas itibariyle dört ana grup varlık üzerinde yapılmaktadır:

1) tarımsal mallar ve madenler,

2) dövizler,

3) tahvil ve bono gibi finansal ürünler,

4) faiz oranları, hisse senedi endeksleri ve opsiyon hakkı gibi türev ürünler.

Future işlemlerinde gerçek alım satım olmaması, future işlemin vaad değil kesin alım satım olması, bedellerin her ikisinin de vâdeli olmasının spekülasyon amaçlı kullanılması, alınıp satılan varlıkların bir kısmının (tahvil, bono, fâiz oranı, endeks, opsiyon hakkı) İslâm hukûkuna göre zaten alınıp satılamayacağı, döviz üzerine vâdeli sözleşmelerin kolayca spekülasyona alet edilebilmesi sebebiyle future sözleşmeler dinen sakıncalıdır.