Fâizli Krediye Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

 Fâizli kredi almak ve vermek dinen meşrû sayılmamaktadır. İslâm hukûkunda gayr-ı meşrû işlemlere yardımcı olmak, kefil olmak, yazmak, korumak ve imkân sunmak meşrû görülmemiştir. Örneğin yalnızca içki satmak değil; içki yapmak, sunmak, taşımak ve imkân sunmak da câiz değildir. Fâizli krediye teminat mektubu verilmesi söz konusu işlemi garanti altına almak demektir. Dolayısıyla katılım bankalarının böylesi bir teminatlandırma yapması dinen uygun değildir.

 

Teminatlar