Fâizli Kredilerde Mala İpotek Konması Bankanın Malı Alıp Sattığını Göstermez mi?

Öncelikle bankadan fâizli kredi alınırken izlenen süreç unutulmamalıdır. Banka verdiği ana paraya fâiz ekleyeceğini önceden bildirmekte ve işlemleri buna göre yapmaktadır. Eve ipotek koyması ya da araç ruhsatına rehin kaydı düşmesi yalnızca alacağını garantiye almak içindir. Bunların ipotekli ya da rehin olması peşin alınıp taksitli satıldıkları anlamına gelmemektedir.

Bir başka açıdan ise ipotek ya da rehin kaydı bir alım satım sözleşmesinin olmazsa olmaz parçası değildir. Yani katılım bankası yaptığı bir murâbaha işlemi sonrasında eve ipotek koymasa ya da aracı rehin almasa da yaptığı işlem fâizsizlik özelliğini taşır. Halbuki fâizli banka krediyi kullandırdıktan sonra ipotek ya da rehin şöyle dursun malın bizzat kendisini dahi borç bitene kadar borçlusuna vermese yine de yaptığı işlem fâizlilik özelliğini kaybetmemektedir. Hülasa katılım bankalarındaki işlemlerin fâizsiz olması evin ipoteklenmesi açısından değil peşin alınıp taksitli satılması sebebiyledir.

 

Finansman


Murâbaha Nedir?

Murabaha Mekanizması Klasik fıkıhta murâbaha malın…